GMP

ผลิตภัณฑ์ของ VitaWise ได้รับมาตรฐาน GMP

GMP คือระบบที่ช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิตและควบคุมอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางเภสัชกรรมต่างๆและต้องมีการบันทึกที่แม่นยำในแต่ละขั้นตอนของการผลิต เช่นเดียวกับการรักษาฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ของจำนวนแบทช์และการจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์

GMP บัญญัติข้อกำหนดสำหรับการออกแบบที่ถูกสุขลักษณะและมาตราฐานอุปกรณ์การผลิต และพื้นที่จัดเก็บ การดำเนินงานที่ถูกสุขอนามัยและขั้นตอนการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ และกำหนดขอบเขตของพื้นที่ควบคุม

5 ส่วนประกอบสำคัญ

  • ผลิตภัณฑ์วัสดุหลัก
  • อาคารสถานที่
  • บุคลากร
  • ขั้นตอน
  • กระบวนการ

ช่องทางการตรวจสอบสินค้านำเข้า โดยการเช็คผ่านเว็บไซต์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นำเข้าจากออสเตรเลีย
ได้ที่นี่: https://australianmade.com.au/search/?value=VitaWise+&type=site