Certificates

CERTIFICATE OF PHARMACEUTICAL PRODUCT (CPP)

CPP เป็นใบรับรองที่ออกให้ตามรูปแบบที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ช่วยเหลือหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาที่มีทรัพยากรต่ำในประเทศนำเข้าเพื่อประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีทางเภสัชกรรม

การลงทะเบียนและ/หรือการนำเข้า วิธีนี้ช่วยให้สามารถกำหนดสถานะของผลิตภัณฑ์ยาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับผู้สมัครรับใบรับรอง CPP ในประเทศผู้ส่งออก ที่ช่ายให้ภาพรวมของสถานะการควบคุมของผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมเดียวและสาธิตผลิตภัณฑ์ได้ประสบความสำเร็จในการผ่านข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลการออกในประเทศของการส่งออก

CPP ถูกใช้โดยหน่วยงานในประเทศที่นำเข้าเพื่อตรวจสอบข้อมูล เช่น รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงชื่อ สูตร และรูปแบบการให้ยา และพิสูจน์การปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP

GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP)

GMP คือระบบที่ช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิตและควบคุมอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางเภสัชกรรมต่างๆและต้องมีการบันทึกที่แม่นยำในแต่ละขั้นตอนของการผลิต เช่นเดียวกับการรักษาฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ของจำนวนแบทช์และการจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์

GMP บัญญัติข้อกำหนดสำหรับการออกแบบที่ถูกสุขลักษณะและมาตราฐานอุปกรณ์การผลิต และพื้นที่จัดเก็บ การดำเนินงานที่ถูกสุขอนามัยและขั้นตอนการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ และกำหนดขอบเขตของพื้นที่ควบคุม

5 ส่วนประกอบสำคัญ

  • ผลิตภัณฑ์วัสดุหลัก
  • อาคารสถานที่
  • บุคลากร
  • ขั้นตอน
  • กระบวนการ

THERAPEUTIC GOODS ADMINISTRATION (TGA)

Therapeutic Goods Administration (TGA) เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาหารและยาของรัฐบาลออสเตรเลีย และมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมสินค้ายารักษาโรครวมถึงยาตามใบสั่งแพทย์ วัคซีน ครีมกันแดด วิตามินและแร่ธาตุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโลหิต

TGA ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดที่สุด ในเนื้อหาสำหรับงานด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของอาหารและยารักษาโรคในมาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมชาวออสเตรเลียจึงผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Halal Australia

cer-2

HALAL CERTIFICATE การรับรองการผลิตตามหลักฮาลาล T ฮาลาลหมายในภาษาอารบิกหมายถึง “อนุญาต” ซึ่งใช้กับรายการอาหารที่อนุญาตให้บริโภคได้ตามกฎของศาสนาอิสลาม เพื่อให้ได้รับการรับรองฮาลาล ผู้ผลิตต้องใช้กระบวนการที่ปราศจากสัตว์หรือส่วนผสมจากสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนฮาลาล รวมทั้งผ่านกระบวนการผลิตและจัดเก็บโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ผ่านการทำความสะอาดตามกรรมวิธีที่ กำหนดโดยศาสนาอิสลาม

CERTIFICATE OF ANALYSIS (COA)

c

CERTIFICATE OF ANALYSIS  เอกสารรับรองการวิเคราะห์ เอกสารรับรองการวิเคราะห์(COA) ออกโดยหน่วยงานประกันคุณภาพเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิต ตามข้อกำหนดจำเพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงความสมบูรณ์ทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์และผ่านการทด สอดทางด้านชีวภาพและจุลชีววิทยา โดยแสดงผลที่ได้จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ในทุกชุดของการผลิต

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) / FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (THAILAND)

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (THAILAND) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานของกระทรวง สาธารณสุข มีหน้าที่ใน การปกป้องสุขภาพของผู้บริโภคภายในราชอาณาจักรไทย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมีแผนก TFDA ทำหน้าที่อนุญาตและควบคุมสื่อ โฆษณาตามการอ้างบนฉลากผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งออกคำเตือนและดำเนินคดีหากมีการละเมิดหรือการ อ้างข้อมูลเกินจริง

Australian Made

AUSTRALIAN MADE ผลิตในออสเตรเลีย สัญลักษณ์Australian Made เป็นสัญลักษณ์ที่น่าเชื่อถือได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดของ ออสเตรเลีย สัญลักษณ์ที่แสดงถึงประเทศต้นกำเนิดสินค้านี้อยู่ภายใต้การรองรับคุณภาพโดยหน่วยงานอิสรระดับโลก ทำให้ ผู้บริโภคสามารถเชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์Australian Made มีคุณภาพที่ดีเยี่ยม สะอาด และผลิตโดย คำนึงถึงสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานที่เข้มงวดของออสเตรเลีย